Instytut Matematyki UWr

Zespół budynków Instytutu Matematyki, razem z sąsiednim Instytutem Chemii, to fragment szeroko zakrojonego planu rozwoju dzielnicy akademickiej nad Odrą, wykreowany przez Krystynę i Mariana Barskich.

W obrębie Instytutu Matematyki wydzielono dwa budynki o różnych funkcjach: naukowo-dydaktyczny oraz audytoryjny. Pierwszy wyróżnia się opracowaniem elewacji, w którym odczytać można podziały wewnętrzne, np. pasy międzyokienne na elewacjach bocznych odpowiadają układowi klatki schodowej. Charakterystyczna dla Barskich jest dbałość o detal: w budynku zastosowano aluminiową ślusarkę i czerwony marblit (malowane szkło), cokół został wyłożony czarno-białą mozaiką, natomiast elewacja od strony Odry i Mostu Grunwaldzkiego udekorowana została kompozycją malarską (na ceramice) autorstwa Anny Szpakowskiej-Kujawskiej. Do dziś przetrwało jedynie malowidło z ludzkimi postaciami (które zresztą zagrało w filmie „Anatomia miłości”), sam budynek został przebudowany i nadbudowany (bez zgody autorów), a marblit zastąpiono pasami czerwonej farby i okładziny z tworzywa.

Najciekawszym obiektem zespołu było audytorium, o całkowicie przeszklonych elewacjach i indywidualnie zaaranżowanych wnętrzach, podobne do pobliskiego audytorium Instytutu Chemii. Niestety, audytorium zostało gruntownie przebudowane bez jakiegokolwiek poszanowania oryginalnej struktury i w niewielkim stopniu przypomina teraz lekką, przeszkloną bryłę, zaprojektowaną przez Barskich.

Instytut Matematyki cieszył się uznaniem mieszkańców – w 1971 zespół budynków otrzymał pierwszą nagrodę w konkursie „Wrocławski Dom Roku”.

 

Co zobaczysz

Fragment nowoczesnej, uniwersyteckiej dzielnicy, otwartej na zieleń i Odrę – niestety mocno przebudowany bez szacunku dla oryginalnej koncepcji Krystyny i Mariana Barskich.

Obiekt na mapie: