Kościół Pomnik Tysiąclecia Diecezji

w Wątki ceglane / Patchwork

Projekt Jadwigi Grabowskiej-Hawrylak, Macieja Hawrylaka i Wojciecha Brzezowskiego stanowi współczesną interpretację najważniejszej świątyni arcybiskupstwa – katedry świętego Jana Chrzciciela na wrocławskim Ostrowie Tumskim.

Podobnie jak pierwowzór, kościół został zaprojektowany jako wydłużona trójnawowa bazylika bez transeptu, z masywną dwuwieżową fasadą, prosto zamkniętym prezbiterium i rzędami kaplic wzdłuż korpusu. Nawiązaniem do śląskiego gotyku jest także ceglana okładzina elewacji. Choć dyspozycja przestrzenna katedry została przywołana niemal dosłownie, to żaden z elementów architektury nie został zacytowany wprost, ale przefiltrowany przez doświadczenie i poczucie estetyki współczesnego architekta. Ażurowe wieże ukształtowano jako żelbetową kratownicę przywodzącą na myśl późne projekty Kisho Kurokawy. Niewielkie okna korpusu w niczym nie przypominają gotyckich przeszkleń, kojarząc się raczej z zupełnie współczesnymi projektami Alda Rossiego.

Świadoma archaizacja struktury, podkreślając ciągłość i tradycję, jednocześnie negowała, przynajmniej zaś relatywizowała wytyczne Soboru Watykańskiego II. Przywołując dawną formę, architekci – być może nie do końca świadomie – stanęli po stronie zwolenników obrzędowości przedsoborowej. W trójnawowym, długim wnętrzu postulowane przez reformatorów „czynne uczestnictwo” wiernych w celebrze i inkluzywność ceremoniału były niemal niemożliwe do zrealizowania.

 

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Co zobaczysz

Jeden z najnowszych, wrocławskich kościołów – wciąż w budowie, i wciąż wzbudzający kontrowersje.

Obiekt na mapie: